Društveno odgovorno poslovanjeBez razvoja društva u kojem djeluje, nema ni razvoja tvrtke IVER.

IVER poslovna politika donosi brigu za zaposlenike, upravljanje razvojem, inovativna tehnička rješenja, moderan pristup oblikovanja unutrašnjeg i vanjskog prostora, odnos prema investitoru i okolišu.

Svakodnevno usklađujemo sve djelatnosti i procese s primjenjivim zakonskim propisima i zahtjevima normi.
Zahtjevi zaštite na radu i sigurnosti naših zaposlenika te zaštite okoliša ugrađeni su u sve poslovne procese.

Briga o mladim naraštajima?
IVER vodi brigu o mladim naraštajima kroz program izobrazbe i dodjeljivanjem mentora prilikom prvog zaposlenja, kako bi ubrzali njihov profesionalni razvoj.
Program izobrazbe se provodi na svim pozicijama tvrtke.

Zaštita zdravlja i okoliša?
Posebna pozornost se posvećuje osposobljavanju radnika za rad na siguran način. Svakodnevno vršimo kontrole poslovnih procesa prisustvom vlastitog koordinatora zaštite na radu. IVER je svjestan važnosti okolišta te zahtjeva odgovorno i racionalno ponašanje svih djelatnika i sudionika prema okolišu u našim poslovnim procesima.

Pomaganje društvenoj zajednici?
Kroz razne programe donacija i sponzorstava pokušavamo aktivnije djelovati u široj društvenoj zajednici, te sudjelovati u njenom razvoju.

Kontaktirajte nas s povjerenjem Kontakt