Osnovni podaci

IVER D.O.O. za građenje, trgovinu i usluge
31431 Čepin, Ferdinanda Speisera 1

Registracijski broj: 030124484
Matični broj subjekta: 2929651
OIB: 26935620735

Temeljni kapital: 945.000,00 kn
Poslovne banke:
Privredna banka Zagreb d.d.  4223400091110758016
Erste & Steiermarkische Bank d.d.  0324020061100638507

Kontaktirajte nas s povjerenjem Kontakt