Najam usluga građevinskih elemenata i strojeva

IVER nudi drugim pravnim subjektima i fizičkim osobama najam usluga svih vrsta građevinskih elemenata i strojeva.

- Bageri/rovokopači
- Utovarivači
- Valjci
- Kranovi i dizalice
- Agregati
- Vibro ploče i vibronabijači
- Oplata
- Usluga rezanja i savijanja armature prema nacrtima
Kontaktirajte nas s povjerenjem Kontakt